NOTE: Ads do not appear when printed. Only the crypto-families puzzles will print.DOG CRYPTO-FAMILIES SOLUTIONS

Here are the solutions to the Dog Crypto-Families from www.PrintActivities.com.WORDS ABOUT DOGS

AECMA= LOYAL
VXKHDGAC = FRIENDLY
YMXT = BARK
JXEZA = GROWL
VMFKAC BHN = FAMILY PET
JOMXG GEJL = GUARD DOGS
ZMJ NMKA = WAG TAIL
NXMKDKDJ = TRAINING
SMDKDH = CANINE
VOXXC = FURRY

DOG BREEDS

UQVXIO HIGHKIBIH = GOLDEN RETRIEVER
UIHWDO JRICRIHX = GERMAN SHEPHERD
FIDUVI = BEAGLE
XDMRJRSOX = DACHSUND
GIHHKIH = TERRIER
FVDMA VDF = BLACK LAB
JCDOKIV = SPANIEL
JMRODSEIH = SCHNAUZER
CIAKOIJI = PEKINESE
JG. FIHODHX = ST. BERNARD

DOGS IN FICTION

ORD GRD GRD = RIN TIN TIN
MBAGT = PLUTO
HEOHENAQW = MARMADUKE
KWDSR = BENJI
JBRYYTON = CLIFFORD
IDTTMF = SNOOPY
IJTTKF-NTT = SCOOBY-DOO
KWWGXTUWD = BEETHOVEN
KTBG = BOLT
WNNRW = EDDIE

SCOOBY-DOO

ADSTCIKW = COWARDLY
JRMBCW = HUNGRY
AKRXZW = CLUMSY
ZDKNYZ XWZLYCVYZ = SOLVES MYSTERIES
XWZLYCW VMA. = MYSTERY INC.
ZJTBBW = SHAGGY
OCYI = FRED
ITGJMY = DAPHNE
NYKXT = VELMA
XWZLYCW XTAJVMY = MYSTERY MACHINEwww.PrintActivities.com - #1 Cryptogram Puzzles